fbpx

PRIVACY POLICY 

Inledning 
Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Dogstr ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Dogstr ansvarar för dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver Dogstrs behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. 

  

Personuppgifter 

Denna Integritetspolicy är tillämplig för alla personer som är medlemmar, partners och leverantörer där Dogstr insamlar och/eller behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses information som kan hänföras till dig som individ. Exempel är namn, bild, kontaktuppgifter, IP-adress, eller andra personliga uppgifter som du uppgett. 

Omfattning och tillämpning 

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dogstr  behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för  

anställning, affärsrelationen eller för andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. 

Personuppgifter kan även användas för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av IT-system som är knutna till vår webbplats. Personuppgifter kan också användas för statistikändamål, marknadsföring och i syfte att utveckla våra tjänster och vår service tex.  Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ. 

Vi kan anlita olika samarbetspartners i våra säljprocesser och dessa tjänster kan innebära att de får tillgång till dina personuppgifter. Dessa bolag kommer att få teckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå. 

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Dosgtr behandlar och hur Dogstr kan komma att få/inhämta dessa uppgifter. 

  

Lagring av personuppgifter 

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Dogstr sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. 

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar gällande dig, att få felaktigheter rättade eller att vi ska radera dina personuppgifter. 

  

Skydd 

Dogstr har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Dosgtrs anställda och leverantörer är skyldiga att följa Dogstrs regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. 

  

Cookies 

Vi använder cookies för att identifiera, följa och räkna användare i våra onlinetjänster vilket krävs för att vi ska kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies kommer detta att påverka funktionaliteten i våra tjänster och vi kan då inte garantera att våra tjänster fungerar som utlovat. 

  

Ändringar i denna integritetspolicy 

Dogstr förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida. 

  

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Bow wow AB. Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta Dogstr, Bow wow Ab genom hello@dogstr.se 

 

sv_SESvenska
Att du har en pawesome upplevelse på vår sajt är prio ett för oss, och vi använder oss av kakor (cookies) för att se till att det händer. Okej med dig?

Se villkor